תשעת הימים

זמן של התכנסות פנימה, חשבון נפש לאומי, אבל על החורבן.                    

נתאסף באחד מימי 'תשעת הימים', סמוך למקום שריד בית המקדש,             

להבין ולהעמיק בלימוד אודות החסר הלאומי, ומקור הצער הגדול על חורבנו של בית תפארתנו.