תיקון ליל שבועות

בליל חג השבועות, חג מתן תורתנו, נזכה לשמוע במהלך כל הלילה, סמוך למקום המקדש, שיעורים מחיים מפי רבותינו.

בואו ללמוד יחד בלימוד ליל שבועות תשפ"ב !