לזכר הרבנית חנה טאו

הרבנית חנה טאו זצ'ל, רעייתו של מורנו ורבנו הרב טאו יבל'א, הייתה הדמות החינוכית המרכזית והמשמעותית ביותר במדרשה, עד הילקחה מאיתנו, בשנת תשס'ה.

תורתה של הרבנית חנה מלווה אותנו בכל צעד ושעל במדרשה.

ביום העיון לזכרה, המתקיים במסגרת יום לימוד נשים ביום רביעי, בתחילתו של חודש ניסן, זוכות הנשים והבנות לשמוע מעט על דמותה מלאת האצילות והחכמה של הרבנית חנה וללמוד מדרכה.

           

תאריך ליום העיון תשע"ט במלאת 14 שנים לזכר הרבנית חנה יפורסם בקרוב 

 

 

לקריאה נוספת על הרבנית חנה במדור לזכרן