תיקון ליל שבועות

בליל חג השבועות, חג מתן תורתנו, נזכה לשמוע במהלך כל הלילה, סמוך למקום המקדש, שיעורים מחיים מפי רבותינו.

בואו ללמוד יחד בלימוד ליל שבועות תשע"ח ! 

שימו לב לשינוי בשעות!