פסח - פורום המדרשות

לקראת חג החרות והגאולה, יום הולדתו של עם ישראל מתאספות מדרשות מכל רחבי הארץ אל הלב - אל ירושלים. לשמוע דברי תורה ואמונה שיתנו לנו את הכוחות להכנות הרבות לחג והבנה של משמעותו העצומה.

הכנס מתקיים בבניני האומה בירושלים ע"י פורום המדרשות

לאתר פורום המדרשות

לאתר הכנס בפורום המדרשות