חנוכה

לקראת חג החנוכה ימי אור ושמחה.....

זוכות נשים ובנות רבות להגיע למדרשה ליום עיון, 

להאזין לדברי תורה ולהתמלא ברוח גבורה ואמונה.

 

לשיעורים מיום העיון לחנוכה תשע"ח

כ"ד כסלו יום עיון חנוכה תשע"ט