הודעות

הודעות לשנת תשע"ח

נא להביא תנ"ך

 

סיום שנת הלימודים: י"ד תמוז (27 ביוני 2018)