פירוט תכני השיעורים

הרבנית עידית איצקוביץ' – חבורה – סוגיות בעין אי"ה

לימוד החבורה אינו שיעור או הרצאה אלא לימוד משותף שבו נעשה מאמץ להבין יחדיו את ביאור אגדות הגמרא של הרב זצ"ל בעין אי"ה. מבאר זו נשאב אמונה ומוסר ונעמיק בדרכיה ובהסתעפויותיה של עבודת ה'. מספר המקומות מוגבל.

הרב רפאל שנור – שבת לארץ – שמיטה בהלכה ובאמונה

מצות השמיטה היא אחת הסוגיות הנדירות בהן ניכר מאד כיצד עולם ההלכה נובע מעולם האמונה. נשתדל ללמוד את יסודות הלכות שמיטה בדגש על ההלכה למעשה, וגם להתבשם מהיסודות האמוניים העמוקים שלה.
נלך בדרכו של מרן הרב (בהקדמתו לשבת הארץ) שכתב: 'שינון ההלכות בברור והרחבה... מביאים את ההכרה והאהבה אל המצות התלויות בארץ... ואור ד', שבכל אות ואות ובכל פרט ופרט... מופיע ומעורר את חשק שמירתן בכל פרטיהן, והכרת צדקן וכבודן הולכת ומתרבה לפי הגדלת תורתן והאדרתה'.

הרבנית עידית איצקוביץ' – עבודה שבלב – עיון בברכות השחר

נאיר את אור הבוקר שלנו, על ידי מבט על מעמד השחר  במקדש ועל ידי העמקה בברכות השחר שנקבעו על ידי חכמינו.

הרבנית דינה ראפ – אמונת הבית – סוגיות בבניין הבית בישראל

בשיעורים נעסוק בבירור סוגיות העוסקות בשלום הבית. כגון, מה הכוונה עזר כנגדו, מהו בית של תורה ועוד. השיעור נועד הן לנשואות והן לרווקות

הרב ערן טמיר – להבנת תקופתנו – סוגיות יסוד בספר אורות

דורנו דור גאולה בו 'אור וחושך משמשים בערבוביא'...

בשיעור נעסוק בבירור הסוגיות העיקריות איתן אנו מתמודדים בתקופתנו.

כגון:עם ישראל-מורכבות  החברה הישראלית-אידיאל ומציאות, גאולה-חוץ ופנים במהלכי גאולתנו, ישראל והעמים-הבדלה והכללה,מלחמה ושלום, ארץ ישראל

שולמית היימן - "לחיות לשמוח ולצמוח" – סדנה

לחיות לשמוח לצמוחסדנה להתפתחות והעצמה אישית. 

בסדנה נתחקה אחר היעוד שלנו הכללי והאישי, נמצא בתוכנו את מקורות הכח וההנעה, נלמד לחיות מתוך בחירה ורצון, נלמד לקבל את עצמינו כמו שאנחנו ומתוך כך להפתח לשינויי, נכיר את מגוון כוחות הנפש שלנו ונחפש מקום של שלווה ואיזון, נלמד לפתוח את עצמנו לאהבה ולהתחבר למקור החיים מכל מצב שהוא. הסדנה משלבת לימוד מקורות, דמיון מודרך, כתיבה, תנועה, עבודה קבוצתית ועוד

הרבנית חגית אלרן – טוב האגדה – סוגיות בחיי היחיד והאומה לאור מדרשי חז"ל

בשיעורנו נעיין יחדיו בסוגיות באגדה העוסקות בחיי היחיד והאומה. נעמיק במדרשים בנושאי תיקון המידות, תורה ומצוות, גלות וגאולה ועוד. להבנת דברי חז"ל ניעזר במפרשי המדרש ובפירושי המרש"א, המהר"ל והרב קוק.

הרב יהושע וידר- לכל זמן ועת – לימוד בעקבות החגים ומהעגל השנה

"כל זמן מאיר בתכונתו" (אגרות הראיה, אגרת שעח). הזכות והחובה לחבר את החיים אל מקורם האלקי עוברת גם דרך ההקשבה לגוונים הייחודיים בהם מתגלה אורו בכל תקופת שנה, בכל חודש, ובפרט במועדי הקודש. בשיעור נלמד בע"ה ליקוטי מקורות העוסקים במשמעות תקופות השנה ומועדיה, שכל אחד מהם פותח בתוכנו שער ייחודי למפגש-חיים עם ריבונו של עולם

הרב אופיר פריד – "השם משמואל" – פרשת השבוע באור החסידות

ר' שמואל בורנשטיין היה מגדולי החסידות בשנים שלפני השואה. 

דרשותיו מלאות בדברי תורה ואמונה מסודרים להפליא. בשיעור נלמד ונעמיק בדרשותיו ונבחן את הקשר שלהם לתורת הרב קוק ולדורנו המופלא

אלידע בר שאול – סיורים -  שישו את ירושלים

בסיורנו נעסוק בייחודה של ירושלים ובאהבתנו אליה דרך דמויות, אתרים, מועדים וסיפורי גבורה.

הסיורים ישאירו אותנו עם תובנות על חיינו אנו ועל תפקידה של עיר הנצח בחיינו.

דרך סיפורה של ירושלים אנו מחדשים את הישן, ומקדשים את הישן, כפי שטבע הרב קוק "הישן יתחדש, והחדש יתקדש".

(לצפייה בתוכנית הסיורים המלאה – שלחי מייל לyomnashim@harova.org )

הרב יואל רוזנברג- במעלה המסילה – לימוד מסילת ישרים לרמח"ל

בפתיחת ספר מסילת ישרים,מספרי המוסר היסודיים העוסקים בתיקון המידות והנפש, כתב הרמח"ל "החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו...". בשיעור ננסה להבין מה כן חידש הרמח"ל בספרו ונלך בעקבותיו במסילה העולה לקניית דרכי יושר ועבודת ה'.

הרב יהונתן נמדר – חכמת הנפש- לימוד על נפש האדם וכוחותיה

נלמד על נפש האדם, מבנה הנפש, כוחות הנפש, מידות ורגשות, וניגע בכלים איך לעבוד לתקן ולשכלל את הנפש שלנו

הרב מיכאל טויבאנו – פרקי מלכות – ימי דוד בשמואל ב'

בחלק האחרון של חייו מתמודד דוד המלך עם סוגיה כואבת, אולי הכואבת ביותר בחייו - אבשלום בנו. עם פטירת בנו יחזור דוד להנהיג את עם ישראל כמלך על כל ישראל, עד שתגיע מכה קשה – המגפה. בכל אלו ועוד נעסוק השנה. ואולי נזכה בע"ה לסיים ביחד את שמואל ב' ולהיפקד מדמותו המופלאה של דוד מלכינו.

השיעורים הינם שיעורי המשך משנה שעברה, אך ניתן להצטרף בשמחה

הרב ברוך סליי- פרקי ירושלים בניין וחורבן – נחמיה מלאכי וירמיהו

נפתח את השנה בבניינה של ירושלים בימי שיבת ציון של בית המקדש השני מתוך לימוד פרקי הסיום של ספר נחמיה. מתוך כך נעסוק בספר מלאכי, הנביא המלווה וחותם את תקופה זו. אחר כך, נחזור אחורה בזמן לעסוק בשורשי החורבן של הבית הראשון - ספר ירמיהו.

השיעורים הינם שיעורי המשך משנה שעברה, אך ניתן להצטרף בשמחה

שירה אבולעפיה – "מבשרי אחזה אלוה" – סדנה- לימוד וחוויה בתנועה

נלמד להרפות את גופינו, להקשיב פנימה לרגשותינו, לשחרר מתחים, לשמח את התאים, לרקוד את עצמינו ולהיפגש עם בוראנו.

בשיעור נלמד לימוד קצר העוסק בגוף נפש מתוך מקורות חז"ל ולאחר מכן נעבור לחלק התנועתי.

בחלק התנועתי יהיה שילוב של תרגילי התעמלות, הרפיה, חוויות תנועתיות פרטיות וקבוצתיות, ומחול .

 אין צורך בידע מוקדם. מספר המקומות מוגבל.

הרב אסף שטראוס- התרבות הישראלית – סוגיות תרבותיות בכתבי הראי"ה

רוחות אידיאולוגיות ותרבותיות רבות מנשבות בעולמנו כיום ומעלות בתוכנו תהיות : מי אנו ? מה ייחודנו ? מה אמיתי ומה שקרי ? ועוד.

בשיעורנו נצעד בעקבות הרב קוק זצ"ל לביאור התרבות הישראלית.