תאריכים וחופשות

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בשבוע. בסה"כ 29 מפגשים במהלך השנה.

יום הפתיחה  יתקיים אי"ה ביום ד ז' חשוון תשפ"ב ( 13 באוקטובר 2021)

מפגש  לימודים אחרון לשנה"ל   – ט' סיוון  (8 ביוני 2022)

אין אופציה להירשם לתוכנית חלקית.

 

להלן התאריכים בהם לא יתקיים יום הלימוד: 

  • כ"ז כסלו - 1.12 (חופשת חנוכה)
  • י"ג אדר ב' - 16.3 (תענית אסתר)
  • ה' ניסן - 6.4 (חופשת פסח)
  • י"ב ניסן - 13.4 (חופשת פסח)
  • י"ט ניסן- 20.4 (חופשת פסח) 
  • ג' אייר - 4.5 (יום הזיכרון מוקדם)