גלריה

מפגש ר"ח כסלו תשע"ט

מפגש ר"ח שבט- מפגש לאורו ולזכרו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל.