מחיי התוכנית

במהלך השנה, בנוסף ללימוד המעמיק והמברר 
מתקיימות ב'תכנית ההוראה' פעילויות נוספות:


שבת משותפת 

פעם בשנה - התכנסות לשבת מרוממת עם משפחות המלמדים.
שבת המאפשרת רגיעה ומפגש חי עם הרבנים, הרבניות ומשפחותיהם. 

***

שבתות מחזור

במהלך השנה, הבנות מתארגנות לשבת מחזור משותפת בהשתתפות הצוות המלווה.

***

מפגשי ראש חודש

במהלך השנה, מפגשים עם דמויות מיוחדות 
התרשמות מדרכם של אנשי אמונה בעולם המעשה במיגוון תחומים.

***

יום העיון השנתי לזכר הרב אלי ודינה הורביץ הי'ד.

יום עיון שנתי להעמקת המבט - נושאים מתחומי האמונה התנ'ך והאקטואליה.
לקריאה נוספת אודות הרב אלי ודינה

***

תכנית אלול

פתיחה לכל שנת לימודים - תכנית אלול
לימוד והעמקה במסגרת ימי עיון -  מפגש והיכרות עם הצוות המלווה