אירועים מיוחדים

 ניתן לבדוק את התכנית לקראת שנת הלימודים תשפ"ג בתיאום מראש עם תמר 052-24700927