אירועים מיוחדים

פרטים ליום פתוח לשנת הלימודים תש"פ.

להרשמה ליום פתוח

 ניתן לבוא ולבדוק את התכנית לקראת שנת הלימודים תש"פ בתיאום מראש עם אביה 052-4700927