אירועים מיוחדים

פרטים ליום פתוח לשנת הלימודים תש"פ יפורסמו בקרוב.

 ניתן לבוא ולבדוק את התכנית לקראת שנת הלימודים תשע"ט בתיאום מראש עם אביה 052-4700927