כי עם קדוש אתה

הרב אוהד תירוש

אהבת ישראל כפי שביאר לנו מו"ר הרב צוקרמן זצ"ל

השיעור ניתן במסגרת ערב בוגרות לקראת קמפיין בית המדרש לזכר הרב צוקרמן זצ"ל

 

 

השיעור ניתן בז' אייר תשפ"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: