ראש חודש ניסן ופרשת תזריע

הרבנית דנה סליי

על הכתרים המיוחדים לחודש ניסן

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ט אדר ב' תשפב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: