פורים כנגד עמלק

נחמה שמן

 

 

השיעור ניתן ביום לימוד לפוריםי"ב אדר ב' תשפ"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: