הסוס ומרדכי, על מה ולמה?

רחלי מונדשיין

 

 

השיעור ניתן ביום לימוד לפוריםי"ב אדר ב' תשפ"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: