יוזמות ותגובות בדרכו של מרדכי

הרב בנימין סופר

 

 

השיעור ניתן ביום לימוד לפוריםי"ב אדר ב' תשפ"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: