פרשת מי מריבה

הרבנית רותי שפירא

השיעור ניתן במהלך ערב פתוח לתכנית הוראה בזום

 

 

השיעור ניתן ביום פתוח לתכנית הוראהא' תמוז תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע 2
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע 2
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע 2
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע 2
הרבנית רותי שפירא
הרבנית רותי שפירא
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב גדי שלוין
הרב גדי שלוין
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2