תורה שמאחורי הכלאים - פרשת תרומה שבת זכור

הרב אליעזר קשתיאל

כשהתורה נכנסת לתוך הארון במשכן, לנו לא נותר אלא ללמוד תורה נסתרת. 
הרב אליעזר קשתיאל לפרשת תרומה ולחג הפורים

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 
 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיז' אדר תשפ"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע 2
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע 2
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע 2
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע 2
הרב אליעזר קשתיאל
הרב אליעזר קשתיאל
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2