פרשת בראשית - עבודת המידות שלי

הרב מישאל רובין

הרב מישאל רובין על הייחודיות בעבודת ה' האישית.

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ח תשרי תשפ"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: