אוכל ונפש - פרשת שמיני

הרב מישאל רובין

השפעת המאכלים על נפש האדם

נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ג ניסן תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע 2 K
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע 2 K
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע 2 K
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע 2 K
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע 2 K
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע K
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע
הרב בנימין סופר
הרב בנימין סופר
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2