הרצון להיפגש

הרב מיכאל טוביאנו

ההדדיות במפגש עם הקודש וחשיבות המפגש בזמנים אלו.

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיב' ניסן תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: