ולא יהיה בך נגיף - פרשת כי תשא

רחלי מונדשיין

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 
 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיי"ז אדר תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: