עולם של גבולות - פרשת משפטים

הרב ערן טמיר

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 
 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ו שבט תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: