ולתתך עליון על כל הגויים - איך?

הרב מאיר גולדוייכט

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבהכ' תשרי תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: