הבטחה והשתדלות - פרשת ויחי

הרב יהודה דויטש

ההבטחות האלוקיות אמורות לגרום לנו להיות יותר פועלים עם א-ל.
הרב יהודה דויטש בעיון לדמותו של יעקב אבינו.

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 
 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיי"ב טבת תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: