מן המיצר - פרשת ויגש

הרב יונתן נמדר

דרכו של יהודה בהתמודדות עם מיצר מתוך השפת אמת

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיו' טבת תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: