חורבנו של עולם - פרשת נח

הרב ערן טמיר

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיג' חשוון תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: