להיות אישה - פרשת בראשית

הרבנית דנה סליי

אם בוחרת התורה לתאר שלוש מהויות של האישה בפרשה אחת הרי שלושתן חשובות יקרות ומשמעותיות

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ו תשרי תש"פ

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: