אתם ניצבים היום - פרשת ניצבים

הרב ערן טמיר

אתם ניצבים היום, על העמידה הכפולה בראש השנה.
וגם, מה לכוון בתקיעות?

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ז אלול תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: