להקשיב לאמת - פרשת בלק

הרב אריה מרזר

להקשיב לדבר ה' או לחפש בדבר ה' את מה שאני רוצה לשמוע?
על נפש רחבה ופרצות בחיפוש האמת.

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיט' תמוז תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: