דור של דיבור - פרשת חקת

הרב גדי שלוין

על הנהגת הדיבור בחיינו.

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיב' תמוז תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: