טהרה בפרט ובכלל - פרשת שמיני

הרבנית חגית אלרן

על טומאה, טהרה וגאולה

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ב אדר ב' תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: