ברית של מלח - פרשת ויקרא

הרבנית דנה סליי

על קורבן, התקרבות, ברית של נצח וזיכרון
הרבנית דנה סליי לפתיחת חומש ויקרא ושבת זכור. 

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.

 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיז' אדר ב תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: