חזק ואמץ - פרשת פקודי

הרב מישאל רובין

איך מתחזקים לעבודת ה' ומביאים ניסים על ידנו?
הרב מישאל רובין לסיום חומש שמות ופתיחת חודש אדר. 

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.

 
 

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיא' אדר ב' תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: