בונים ונבנים - פרשת תרומה

הרב רביד ניסים

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיג' אדר א' תעש"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: