שב בדירת ארעי

הרב עידו רוזנטל

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבהכ"א תשרי תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: