נידונים על המים

הרב גדי שלוין

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבהכ"א תשרי תשע"ט

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: