"גדולה תשובה" ע"פ המהר"ל (חלק ג')

הרב ברוך סליי

השיעור ניתן במסגרת תכנית אלול והוא חלק מסדרת שיעורים  (לחלק ב')

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולכ"ה אלול תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: