תשובה באגדות חז"ל - ריש לקיש

הרב יונתן נמדר

השיעור ניתן במסגרת תכנית אלול והוא חלק מסדרת שיעורים (חלק ב' - אחאב ומנשה)

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולכ"ה אלול תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: