"גדולה תשובה" ע"פ המהר"ל (חלק ב')

הרב ברוך סליי

השיעור ניתן במסגרת תכנית אלול והוא חלק מסדרת שיעורים (לחלק א', לחלק ג')

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולי"ח אלול תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: