פרי צדיק - תקיעת השופר

הרב אוהד תירוש

השיעור ניתן במסגרת יום עיון לתכנית הוראה

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלול הוראהי"ז אלול תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2
נעמי בן נתן
נעמי בן נתן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
הרבנית נורית גאלדור
הרבנית נורית גאלדור
ע 2
הרב יהושע וידר
הרב יהושע וידר
ע 2