"גדולה תשובה" ע"פ המהר"ל (חלק א')

הרב ברוך סליי

נתיב התשובה במהר"ל

השיעור ניתן במסגרת תכנית אלול והוא חלק מסדרת שיעורים (לחלק ב')

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולי"א אלול תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: