פרשת פנחס

הרב רביד ניסים

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ג תמוז תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: