הכוח לבחור

הרב מישאל רובין

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיט"ו תמוז תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: