על פי ה' -פרשת חוקת

הרבנית דנה סליי

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיט' תמוז תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע
הרב בנימין סופר
הרב בנימין סופר
ע 2
הרב מישאל רובין
הרב מישאל רובין
ע
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2