הדור קיבלוה

הרב גדי שלוין

 

 

השיעור ניתן ביום עיון לפוריםי"ב אדר תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: