עלה ראש הגבעה - ישראל ועמלק

הרב עידו רוזנטל

 

 

השיעור ניתן ביום עיון לפוריםי"ב אדר תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2 K
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2 K
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע K
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2 K
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
נאורה בלייכר
נאורה בלייכר
ע 2
הרב ליאור אנגלמן
הרב ליאור אנגלמן
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2