לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'

הרב מיכאל טוביאנו

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבה תשע"חכ' תשרי תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: