לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'

הרב מיכאל טוביאנו

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבה תשע"חכ' תשרי תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב גדי שלוין
הרב גדי שלוין
ע 2
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2