ולירושלים עירך ברחמים תשוב - איך?

הרב מאיר גולדוייכט

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבה תשע"חכ' תשרי תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: